dijous, 3 de setembre de 2015

EUROPA DESPERTA

CAT
Finalment Europa desperta al drama humà de milions de persones refugiades arreu del món, ara que truquen a la porta amb imatges brutals.

Endavant companys, cal anar més lluny, ara és l'hora favorable ara és el temps de la solidaritat i l'acollida incondicional.(2 Cor 6,2)

Aquí podeu trobar un article que en Santi Torres i jo vàrem escriure al Juliol i surt publicat en el moment oportú.
https://www.cristianismeijusticia.net/files/PDF/papct229.pdf

CAS
Finalmente Europa despierta al drama humano de millones de personas refugiadas esparcidas por el mundo entero. Ahora llaman a la puerta, se mueren en las playas cercanas, se suben a los trenes en dirección a nuestras ciudades.

Adelante compañeros. Hay que ir a todas, ahora és el momento oportuno, ahora és el tiempo de la solidaridad y la acogida incondicional. (2 Cor 6,2)

Aquí podeis leer un articulo que Santi Torres y yo escribimos en Julio y se acaba de publicar.
https://www.cristianismeijusticia.net/files/papes229.pdf

ENG
Finally Europe is opening its eyes and its heart to the human drama of millions of refugees around the world. Now they are at the doorsteps, they die in nearby beaches.

Yes, go further, do not give up, the time has come for a true solidarity, this is the day for you to offer an unconditional hospitality (2 Cor 6:2).

Here you can read and article that Santi Torres and I wrote last July but has just been published at the right time.
https://www.cristianismeijusticia.net/files/papen3.pdf