dissabte, 16 de juny de 2007

Rostres

NOVA SÈRIE DE ROSTRES DE VULNERABLES QUE S'HAN BENEFICIAT DEL PROJECTE DE CASES. Aquest cop només el nom i la imatge, per tal que vosaltres mateixos reconstruïu les històries que desvelen.

TAMBA PUAKONIE,
Tobogissizu town, Voinjama district, LofaKORPO SAWO,
Tobogissizu town, Voinjama district, LofaTANNE MASSA,
Wozowolliejallamai town, Voinjama district, LofaKRUBO WOLOBAH,
Boi town, Zorzor district, Lofa