dimecres, 23 de maig de 2007

Producció de teules

Tal com us havia promès fa temps. Una breu descripció del procés productiu de les teules de micro-formigó.

1. Materials necessaris:
Ciment Portland (comprat a Monrovia a la fàbrica liberiana de ciment)
Sorra (la comunitat la treu del riu proper a l'escola)
2. Granulometria: Passar pel tamis la sorra per eliminar partícules orgàniques i grava superior a 2,5mm. Granulometria òptima: 0-10% >2mm; 35-75% entre 2mm i 0,5mm; 25-55% entre <0,5mm.4. Contingut d'aigua. Es pot fer el test del Con d'Abrams, per assolir consistència entre seca i plàstica (5-10 cm d'assentament), o afegir aigua fins aconseguir la treballabilitat desitjable.
5. Vibrat durant 30 segons amb la màquina manual Parry.6. Desplaçar la làmina de polietilè amb pasta de micro-formigó sobre el motlle.7. Apilar motlles i deixar reposar 24h. en ambient càlid.8. Desmotllar, perfilar els contorns i introduir teula en banyera de curat.9. Curat durant 3-5 dies o 7 dies (en cas d'immersió total en aigua).
10. Apilar teules a l'intempèrie, durant 2 setmanes abans d'ús.11. Instal·lar les teules (fotos que ja he compartit amb vosaltres 1, 2)

(Fotos de Tobogissizu i Ziggida/Pau/ JRS)