dissabte, 26 de maig de 2007

Kpademai Public School

Abans d'ahirAhirAvui

El temps no passa en va.

Nous (o re-nous) edificis fan visible el desig d'un futur pacífic.
Tothom està fart de tanta guerra.
La pau ha vingut per quedar-se aquest cop?
O altra cop haurem de fugir?

Que Déu hi faci més que nosaltres>>>

SALM 127 (126), 1-2

Si el Senyor no construeix la casa,
és inútil l'afany dels constructors.
Si el Senyor no guarda la ciutat,
és inútil que vigilin els guardes.
És inútil que us lleveu tan de matí
i aneu tan tard a reposar,
per menjar un pa que us guanyeu a dures penes:
fins quan dormen, ell el dóna als seus amics!